O nas

Certyfikowany Ośrodek Szkolenia do Licencji Mechanika Lotniczego

MTO Politechniki Rzeszowskiej jako Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej PART-147 zajmuje się szkoleniem w zakresie modułów tematycznych obowiązujących do uzyskania licencji mechanika lotniczego kategorii B1.1, B1.2, B1.3, L2, L3H, B2L i B2 oraz innych szkoleń związanych z tematyką lotniczą w tym szkolenia uzupełniające i odświeżające dla organizacji lotniczych.

Szkolenia podstawowe dla licencji B1.1, B1.2, B1.3, L2, L3H, B2L i B2 są wpisane w tok studiów na WBMiL Politechniki Rzeszowskiej dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka.

Szkolenia prowadzi Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej oraz Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce.

Szkolenie MTO jest wpisane w czas studiów I stopnia i poprawnie realizowane kończy się wydaniem certyfikatów z wszystkich modułow MTO na 7 semestrze studiów.

Szkolenia Teoretyczne i Praktyczne

Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia do uzyskania licencji mechanika Lotniczego odbywają sę w ramach programu studiów realizowanewgo na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka. Treść zajęć wypełnia wymagania szkolenia teoretycznego co oznacza, że studenci po deklaracji uczestnictwa w szkoleniu MTO, mogą w ramach studiów uzyskiwać wiedzę teretyczna (w ramach wykładów) i praktyczną (w ramach ćwiczeń, laboratoriów i projektów) niezędną do uzskania certyfikatu. Obecność na zajęciach (min. 90%) jest potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu a egzamin zdawany również w ramach MTO jest potwierdzeniem opanowania wiedzy. Etap szkolenia MTO teoretycznego kończy się z 7 semestrem studiów.

Praktyka Lotnicza

Aby uzyskać certyfikat mechanika lotniczego niezbędne jest wykonanie praktyki lotniczej. Studenci w ramach studiów mogą wykonywać praktykę lotniczą obsługową w Ośrodku Kształcenia Lotniczego lub w innych organizacjach lotniczych związanych umową z Politechniką Rzeszowską. Rodzaj realizowanego szkolenia, poziom realizacji szkolenia oraz dostepność ośrodka determinuje miejsce praktyki lotniczej.