FORMULARZ DOBROWOLNEGO ZGŁASZANIA ZDARZEŃ W OKL PRz
Szczegóły zdarzenia
Data
Godzina
Miejsce zdarzenia
Źródło zagrożenia
Operacje lotnicze
Szkolenie
Dokumentacja
Procedury
Złe praktyki
Sprzęt, wyposażenie
Warunki i organizacja pracy
Infrastruktura
Wprowadzane w Ośrodku zmiany
Opis sytuacji lub zagrożenia
Jaka Twoim zdaniem była przyczyna zaistniałej sytuacji?
Według Ciebie, co należałoby zrobić, aby zapobiec wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości?
Dane Kontaktowe
Twoje zgłoszenie SMS oraz dane kontaktowe otrzymuje Specjalista ds. Bezpieczeństwa, który jest jedyną uprawnioną osobą do odbioru zgłoszeń skrzynki SMS – pozostajesz anonimowy dla innych osób. Nie masz obowiązku podawania danych kontaktowych, lecz jeśli chcesz otrzymać informację zwrotną dotyczącą Twojego zgłoszenia podanie danych jest wymagane.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Formularzu dobrowolnego zgłaszania zdarzeń w OKL PRz”, w celu otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej mojego zgłoszenia.
Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych zawartych w „Formularzu dobrowolnego zgłaszania zdarzeń w OKL PRz” jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazania mi informacji zwrotnej dotyczącej mojego zgłoszenia oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  4. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania przez mnie informacji zwrotnej dotyczącej mojego zgłoszenia.
administrator  

 realizacja